ERKEND VOOR DE KMO-PORTEFEUILLE

De Schoonheidsschool is erkend opleidingsverstrekker van de Vlaamse Overheid (VLAIO) in het kader van de KMO-portefeuille. Door deze registratie als erkend dienstverlener betaal je als ondernemer heel wat minder voor een opleiding!

De Schoonheidsschool voldoet aan de strenge kmop-norm, een door de Vlaamse Overheid (VLAIO) vastgelegd aantal specifieke voorwaarden waaraan een erkende onderwijsinstelling moet voldoen om cursisten de mogelijkheid te geven om te betalen met de KMO-portefeuille. Deze voorwaarden opgelegd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zijn onder meer:

  • Activiteit
  • Ervaringsbewijs inzake de verleende diensten
  • Klantentevredenheid
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit

Dankzij deze erkenning geniet je dus van een gedeeltelijke betaling van je inschrijvingsgeld door de Vlaamse Overheid. Mee dankzij deze erkenning heb je als student een kwalitatieve opleiding aan de scherpste prijs.

Voor meer informatie surf naar de website van VLAIO.

 opleidingscheques schoonheidsschool

wellness federatie schoonheidsschool

ERKEND VOOR DE OPLEIDINGSCHEQUES

De Schoonheidsschool beschikt over een ISO-certificaat, uitgereikt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling. Bovendien is ze al een erkende opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille. Hierdoor is onze onderwijsinstelling automatisch een erkende opleidingsverstrekker in het kader van opleidingscheques. Deze erkenning gebeurde door de Vlaamse minister van Werkgelegenheid na advies van de Raad van Bestuur van VDAB.

Als erkend opleidingsverstrekker kan onze onderwijsinstelling voor opleidingen erkend in het kader van betaald educatief verlof opleidingscheques aanvaarden. Bekijk op elke cursuspagina of je opleiding erkend wordt voor het educatief verlof en je met opleidingscheques kan betalen. Ook opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding komen in aanmerking voor de opleidingscheques. Als erkend opleidingsverstrekker kunnen we opleidingscheques aanvaarden voor opleidingen die deel uitmaken van je persoonlijke ontwikkelingsplan, mits je een attest aflevert dat je loopbaanbegeleiding volgt.

Als erkend opleidingsverstrekker is onze onderwijsinstelling verplicht getuigschriften of leerattesten af te leveren. Zo kan je achteraf bewijzen dat je de opleiding of de begeleiding hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Voor meer informatie surf naar de website van de VDAB.

GEREGISTREERD IN HET CRKBO

De Schoonheidsschool is ingeschreven in het Centraal Register van het Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dit officiële register betekent dat onze school voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De school beschikt over de juiste certificatie en heeft de audit met een positief resultaat afgerond. Zo ben je zeker van de kwaliteit van jouw opleiding.

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Dit is de brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie in dit register blijft 4 jaar geldig.
De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen.

Voor meer informatie surf naar de website van CRKBO.

CRKBO erkend

wellness federatie schoonheidsschool

ERKEND DOOR DE WELLNESSFEDERATIE

Alle beauty- en wellnessopleidingen die onze onderwijsinstelling organiseert, zijn erkend door de Wellnessfederatie. Dit is de beroepsvereniging van de beauty- en wellnesssector die zetelt in de Hoge Raad van de zelfstandigen en de KMO (De HRZKMO van de Federale overheidsdienst Economie en Middenstand van België). De beroepsvereniging Wellnessfederatie VZW, met ondernemingsnummer BE0871.076.232, heeft haar hoofdkantoor in onze campus aan de Mechelsesteenweg 73 te 2018 Antwerpen. Ze zetelt bovendien mee in de Raad Van Bestuur van onze onderwijsinstelling. Deze erkende beroepsvereniging heeft als doel de vertegenwoordiging, de bestudering, de bescherming en de bevordering van de professionele, economische, sociale en morele belangen van de zelfstandigen, de kmo’s en het ambachtswezen in het kader van de uitoefening van een beroep of een groep van beroepen.

De medewerkers van de Wellnessfederatie controleren op regelmatige tijdstippen mee de kwaliteit van de beauty- en wellnesscursussen, de docenten en de didactische materialen. Bekijk op elke cursuspagina of de opleiding wordt erkend door deze beroepsfederatie. Wanneer je aan De Schoonheidsschool een diploma hebt behaald voor een erkende cursus kan je je bijgevolg automatisch aansluiten bij deze erkende beroepsvereniging en geniet je zo van heel wat voordelen.


IVBO-GEACCREDITEERD

Het Instituut Voor Bedrijfskunde en Opleiding vzw (IVBO VZW), waarvan de Wellnessfederatie een onderdeel is, accrediteert ook opleidingen die niet behoren tot het domein van beauty en wellness. De beroepsvereniging IVBO VZW, met ondernemingsnummer BE0871.076.232, heeft haar hoofdkantoor in onze campus aan de Mechelsesteenweg 73 te 2018 Antwerpen. Ze zetelt bovendien mee in de Raad Van Bestuur van onze onderwijsinstelling. Deze erkende beroepsvereniging heeft als doel de vertegenwoordiging, de bestudering, de bescherming en de bevordering van de professionele, economische, sociale en morele belangen van de zelfstandigen, de kmo’s en het ambachtswezen in het kader van de uitoefening van een beroep of een groep van beroepen.

De medewerkers van deze beroepsfederatie controleren op regelmatige tijdstippen mee de kwaliteit van de opleidingen, de docenten en de didactische materialen. Bekijk op elke cursuspagina of de opleiding wordt erkend door deze beroepsfederatie. Wanneer je een diploma hebt behaald aan De Schoonheidsschool voor een erkende cursus kan je je bijgevolg automatisch aansluiten bij deze erkende beroepsvereniging en geniet je zo van heel wat voordelen.

IVBO

ISO erkend

ISO 9001-2008 GECERTIFICEERD

De Schoonheidsschool is bovendien ISO 9001- 2008 gecertificeerd. Jaarlijks wordt de onderwijsinstelling gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij via een certificatieaudit. De opleidingen, het didactisch materiaal en de studiebegeleiding voldoen aan zeer strenge eisen. Dit certificaat is voor de onderwijsinstelling en haar cursisten het bewijs dat de organisatie op een gestructureerde, efficiënte en planmatige manier georganiseerd is en aan kwaliteitsbeheersing en -borging doet.

De ISO 9001-2008 erkenning is een ijzersterke kwaliteitsgarantie. De organisatie gebruikt het systeem als instrument om continu de efficiëntie van de organisatie te verhogen. Dit kwaliteitslabel betekent dat we alle noodzakelijke opleidingsmiddelen en -procedures kunnen aanwenden om je een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen.

Voor meer informatie surf naar de website van het auditbureau.

ERKEND DOOR HET CENTRUM VOOR BEROEPSKWALIFICATIE

Het Centrum Voor Beroepskwalificatie (CBK vzw) oftewel het Centre De Qualification Professionel (CQP asbl) is onze Franstalige tegenhanger die opleidingen organiseert in Brussel en Wallonië. Deze onderwijsinstelling zit ook in de Raad Van Bestuur van De Schoonheidsschool en heeft haar hoofdkantoor in onze campus Brussel in de Koningstraat 203. De medewerkers van het Centrum Voor Beroepskwalificatie kijken mee toe op de kwaliteit van onze opleidingen. Dit heeft als voordeel dat studenten die reeds een diploma behaalden aan De Schoonheidsschool zich probleemloos kunnen inschrijven voor vervolgopleidingen of genieten van vrijstellingen aan dit opleidingsinstituut.

Voor meer informatie surf naar de website van het Centrum Voor Beroepskwalificatie.