Kom ik in aanmerking om mijn opleiding met opleidingscheques te betalen?

Om in aanmerking te komen om opleidingscheques te gebruiken zijn er 6 voorwaarden. Er moet aan alle 6 de voorwaarden voldaan zijn.

  • Je bent een werknemer of interimkracht.
  • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
  • Opleidingsniveau: Je bent laaggeschoold of middengeschoold. Laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. Hooggeschoolden kunnen enkel opleidingscheques gebruiken in het kader van loopbaanbegeleiding.
  • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
  • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof. Als de opleiding niet erkend is voor educatief verlof, dan is een attest loopbaanbegeleiding nodig. (De opleidingen van De Schoonheidsschool zijn momenteel nog niet erkend in het kader van educatief verlof.)
  • Je volgt de opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker (De Schoonheidsschool is een erkende opleidingsverstrekker).

Kortom: zowel hoog- als laaggeschoolden kunnen bij het Centrum Voor Avondonderwijs opleidingscheques gebruiken mits een attest loopbaanbegeleiding.

KMO portefeuille

Opleidingscheques

Erkende opleidingsverstrekker

De Schoonheidsschool is de belangrijkste erkende opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van beauty, wellness en fashion en is erkend door het Vlaamse Gewest. Daarom kan je als werknemer aan onze school betalen met opleidingscheques mits goedkeuring van een erkend loopbaanbegeleider.

Hoe krijg je goedkeuring van een erkend loopbaanbegeleider?

Om een attest te verkrijgen via een erkend loopbaanbegeleider moet je eerst samen een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. Dat betekent dat je aan een loopbaanbegeleidingstraject dient deel te nemen.

Per kalenderjaar kan elke werknemer die woonachtig is in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest tot 250 euro aan opleidingscheques bestellen bij de VDAB. Je betaalt hiervoor slechts de helft. De Vlaamse overheid betaalt met andere woorden tot 125 euro van jouw opleiding.

Deze tegemoetkoming is geldig voor iedereen die in dienstverband werkt, ongeacht welk beroep deze werknemer uitoefent. Je huidige beroep hoeft dus niets te maken te hebben met de aard van je opleiding. Je kan de opleidingscheques bestellen via het gratis telefoonnummer 0800/30.700 of via de website www.vdab.be/opleidingscheques.

De aanvraag voor de opleidingscheques duurt gemiddeld 5 weken. Heb je de opleidingscheques nog niet in jouw bezit, maar wil je zo snel mogelijk met jouw opleiding beginnen, dan stort je best eerst het inschrijvingsgeld op ons rekeningnummer 001-5361411-06. In de mededeling zet je jouw naam, adres en de cursus waarvoor je je wenst in te schrijven. Van zodra deze betaling bij ons toekomt, is je plaats voor de cursus gereserveerd. Wanneer wij dan ook jouw opleidingscheques hebben ontvangen, storten wij jou onmiddellijk de waarde van de opleidingscheques terug. Op deze manier kan je zeker aan jouw opleiding beginnen en geniet je van de financiële tussenkomst van de overheid.

Hoe ons de opleidingscheques bezorgen?

  • Je brengt de opleidingscheques binnen op ons secretariaat op onze campus Antwerpen, Hasselt, of Gent.
  • Je stuurt de opleidingscheques aangetekend op naar het hoofdsecretariaat te Antwerpen: Frankrijklei 127, 2000 Antwerpen. In een begeleidende brief schrijf je of de cheques voor een betaling of voor een terugbetaling dienen. In het laatste geval geef je in dit schrijven ook mee op welk rekeningnummer de opleidingscheques terugbetaald mogen worden.

Gelieve de opleidingscheques altijd ingevuld aan ons te bezorgen: voorzien van de datum waarop je je hebt ingeschreven voor de opleiding en jouw handtekening. Op deze manier kunnen jouw opleidingscheques hier gemakkelijk verwerkt worden en ontvang jij de terugbetaling snel weer op jouw rekening.

Werkzoekenden komen tot onze spijt niet altijd in aanmerking voor de opleidingscheques. Voor meer informatie hieromtrent neem je best contact op met je lokale vdab-begeleider.

Zelfstandigen die werken in hoofdberoep of bijberoep kunnen een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid via de ondernemersportefeuille! Deze korting tot 40% is niet combineerbaar met de opleidingscheques.

Opleidingscheque

Logo opleidingscheques